För att känna sig tryck när man handlar med ett kreditkort så är det viktigt att ha betalningsskydd kopplat till sitt kort. Det gäller även för att skydda sig mot eventuella inkomstbortfall av olika slag. Vid en ansökan för ett kreditkort måste du allt som ofta uppge hur mycket du har som årsinkomst. Det är ofta ett krav från bolagen att det här måste göras för att de skall veta vilka förutsättningar som skall gälla just för ditt kort. Om du skulle bli avskedad eller uppsagd av någon anledning kan ett kreditkort bli en jobbig belastning och det finns risk att du inte kan stå upp för de kostnader som uppkommer. Det är därför viktigt att ett betalningsskydd har tecknats.

Vid vilka tillfällen gäller då ett betalningsskydd?

Normalt gäller betalningsskyddet vid ett flertal olika situationer som kan komma att uppträda för en kortinnehavare. Vissa är dock vanligare än andra och här nedan nämns ett par olika tillfällen som ett betalningsskydd ofta täcker. Det är dock viktigt att som kortinnehavare upplysa sig själv om vad som gäller för ens eget betalningsskydd.

•    Skulle du bli arbetslös går ofta betalningsskyddet in. Däremot brukar det gälla annorlunda för småföretagare. Det är viktigt att du själv kontrollerar vad som gäller för just ditt kort om du tillhör den kategorin eftersom det ofta skiljer sig åt mot en vanlig anställd.
•    Skulle du bli allvarligt sjuk och få inkomstbortfall träder betalningsskyddet in
•    Drabbas du av en olycka eller att du blir så pass sjuk att du inte kan arbeta över huvudtaget så går skyddet in.
•    Skyddet träder också in om du skulle avlida

Skydda ditt kreditkort

Hur fungerar då ett betalningsskydd på ett betalkort/kreditkort?

Normalt gäller att ett betalningsskydd täcker det lägsta beloppet som du krävs på. Det innebär att flertalet av alla kreditkort som finns på marknaden har en övre gräns om hur mycket det faktiskt täcker in när det handlar om bortfall. Tidsmässigt brukar dock ett betalningsskydd fungera till dess att skulden är avbetald.

För att få ta del av betalningsskyddet måste du uppvisa hur mycket inkomstbortfall du har och hur det har uppkommit. Normalt ersätts den riskerade ränta som kan komma att uppkomma under den tid som du är oförmögen att betala för dig och den här ersätts i slutet när skulden avslutats. Betalningsskydd är lite som en livförsäkring då det inte går att få skyddet när du passerat en viss ålder. Det här varierar mellan olika företag och det är därför viktigt att kontrollera om du är lite till åren kommen. Exempelvis kan du inte teckna Swedbanks betalsydd om du är äldre än 59 år.

Hur ansöker jag om betalningsskydd?

Tillvägagångssättet kan variera något mellan bankerna men normalt är att kunderna kan göra anmälan direkt via ett formulär på Internet. Om det gäller att skapa sig ett betalningsskydd görs det ofta via telefon, e-post eller även det via ett formulär på Internet. De flesta stora instituten som utfärdar korttjänster har också ett betalningsskydd. Mastercard, RE:memeber och Swedbank är vanliga kortutgivare och alla erbjuder också betalningsskydd. Kontakta den bank du själv använder så kommer de hjälpa dig att teckna skydd för framtida problem.