I Sverige finns idag mer än 16 miljoner kontokort. Alla de här korten har garanterat en magnetremsa efter det har varit kortets signum under decennium bakåt i tiden. Magnetremsan är en svart, mycket tunn filmremsa som har förmågan att lagra digital media, det vill säga 1:or och 0:or. Materialet på remsan är detsamma som det material i VHS-kassetter. Samma remsa används på alla möjliga varianter av ett kort såsom passerkort eller klubbkort i en butik. Remsan dras genom en terminal där 1:orna och 0:orna översätts till en nummerföljd som är helt unik för dig som innehavare vilket sedan spåras till ett knutet bankkonto och pengarna dras.

Magnetremsans försvinnande

Faktum är att magnetremsan har under årtionden varit det enda alternativet till kreditkort. Idag är det emellertid på väg att ersättas av helt nya tekniker. Idag finns ett litet metallchip applicerat på ovansidan av kortet. Ett chip är betydligt svårare att förfalska och inte alls lika vanligt att drabbas av bedrägerier.  Ungefär 85 % av alla utfärdade kontokort har idag ett chip. Det skall inte förglömmas att så länge ett kort har en magnetremsa så är det möjligt för bedragarna att utnyttja korten. Att det fortfarande finns både och gör att många organisationer fortfarande är oroliga över den bristande säkerhet som föreligger. Den vanligaste metoden för bedrägerier är den som kallas för skimming. Det här är en metod som kopierar magnetremsan med en vanlig kortterminal som går att införskaffa för lite pengar. En terminal som mottar chip däremot är mer eller mindre omöjlig att förfalska vilket gör att chipen är att föredra.

De senaste terminalerna

Den 1:e januari 2009 blev alla butiker och handlare ersättningsskyldiga om ett bedrägeri skulle ske via deras butik. Detta om de inte hade bytt ut sina terminaler mot de som både godtar magnetremsa och chip. Sverige som helhet däremot ligger faktiskt väldigt långt fram i själva skiftet jämfört med många andra länder vilket måste ses som positivt. I USA har man inte ens inlett betalningar med chip.  Ungefär 20 procent av dagens terminaler kan ta emot chip i Sverige. En siffra som ändå måste anses som förvånansvärt låg med tanke på de straff som föreligger. Detta är då anledningen till att de nya kort som utfärdas måste ha en magnetremsa kvar som betalningsmedel. Det här är givetvis inte bra och Svensk Handel har uttryckt situationen som bekymmersam så länge inte butikerna tar sitt ansvar. 

Det kontantlösa samhället

Det har varit mycket diskussioner om det kontantlösa samhället under väldigt många år men nu har en av de stora kortföretagen siat om att sedlar och mynt skall vara helt ur världen inom en femårsperiod. Beräkningar visar att kontanthanteringen världen över kostar över 200 miljoner euro varje år. En summa som givetvis inte är ok med tanke på de förutsättningar som vi ändå har i dagens samhälle. Kort med magnetremsa, men framförallt också med chip skulle enkelt kunna reducera den här summan avsevärt.