Ränta innebär kort och gott det du får betala för att låna pengar eller det som du får betalt för att låna ut pengar. Det finns alltså två olika varianter av ränta, dels om du betalar och dels om du tar emot pengar. Sätter du in pengar på banken kan det här ses som ett lån till banken. För det får du också betalt. Om du däremot lånar en summa pengar av banken så får du också betala en procentuell avgift baserat på lånets storlek. Det här kallas också för ränta. Man gör alltså skillnad på en sparränta och en låneränta.

Räntan som fast eller rörlig

I termer av ränta pratas det också om en räntesats. Det här innebär det förhållande som finns mellan den lånade summan relaterat till den tid som lånet är utfäst till. Räntesatsen ges ofta ut i en procentsats och gäller antingen för hela låneperioden eller från år till år. En rörlig ränta för lånet styrs av den marknadsbaserade räntan och varierar från gång till gång när en betalning skall ske. En fast ränta baseras också på marknadsmässiga räntor fast personen som väljer att använda en fast ränta fryser procentsiffran i det tillfället han väljer att binda räntan. Varje gång en betalning sedan skall göras så är det det frysta beloppet som gäller. Det finns olika index som klargör marknadsräntan, däribland London Interbank Offered Rate, LIBOR eller Stockholm Interbank Offered Rate, STIBOR.  I takt med att dessa index förändras, ändras också räntan. 

Styrränta

I ett mer makroekonomiskt perspektiv talas det om en styrränta. Det här innebär den ränta som bankernas bank, Centralbanken, tar ut i ränta för att låna ut pengar till andra banker runt om i landet. Den här räntan får alltså en viktig roll i dagens penningpolitik eftersom det som banken måste betala för att få låna sina pengar kommer tas ut på människor som vill låna pengar av den banken framöver. En lägre styrränta gör att banken inte behöver ha lika hög ränta av människor som sedan lånar av den och vice versa. Styrräntan i Sverige kallas ofta för Reporäntan och kommer ifrån när en bank lånar pengar av Riksbanken, så görs detta genom köp av repor, vilka säljs tillbaka när lånetiden gått ut med tillägg av ränta. 

Kritik mot ränta

Ränta har inte varit främmande för kritiker eftersom en ränta ofta har en negativ effekt på samhället som helhet. Det finns en svensk organisation som kallas för JAK Medlemsbank och de arbetar för räntans avveckling. JAK vill istället ha ett samhälle fritt från räntor och lånar därmed ut pengar till sina medlemmar utan att ta något betalt för det. Även politiska röster har höjts mot ränta och bland annat har Miljöpartiet en avdelning i sitt program där man vill arbeta för att avskaffa räntor.